Bemesting
Uw partner om uw gewassen goed te laten groeien, dat is WTC de Kempen. Met diverse machines om zowel drijfmest als kunstmest uit te rijden kunnen we u in vele gevallen ontzorgen en tegen kostendekkend tarief bedienen. Kijkt u rustig rond, mochten er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen met planning loonwerk.


Drijfmest
Voor het uitrijden van drijfmest hebben wij verschillende mogelijkheden. Naast al onze verhuur machines die ook in loonwerk gebruikt kunnen worden hebben we ook diverse machines die alleen in loonwerk gebruikt worden.

- 14 m3 Veenhuis tank, enkelas tank met zodenbemester die in hondegang ahcter tractor loopt. Daarnaast zijn zowel tractor als tank zijn voorzien van
bandendrukwisselsysteem om de banden af te laten, om zo sporen en verdichtingen in de bodem te verminderen.

- 32 m3 Veenhuis tank, drieasser met 6 m bouwlandbemester, zowel tractor als tank zijn voorzien van bandendrukwisselsysteem om de banden af te laten en zo de bodem minimaal te belasten. Deze combinatie is voorzien van weging en bemonstering. 

- Sleepslangsysteem voor Grasland, door middel van een pomp wordt de mest vanuit de put door een slang naar de bemester gepompt. Wij gebruiken hiervoor de Veenhuis Rotomax mesthaspel, samen met een Schouten mestpomp. Voordelen van het systeem zijn:

  • Geen versmering mest tov andere sleepslang systemen.

  • Goedkoper mest uitbreiden bij grote hoeveelheden.

  • Geen onnodig transport op kopakkers en andere delen van het erf.

  • Door gebruik te maken van luchtdurk wissel systeem en schuifas minimale bodemdruk en daardoor op natte percelen ook vroeg te gebruiken.

  • Mogelijkheid om vloeibare meststoffen toe te voegen bij de pomp.

Vaste mest
Voor het uitrijden van vaste mest hebben wij diverse breedstrooiers die ook in de verhuur gebruikt worden beschikbaar. Voor het loonwerk worden hievoor de strooiers uit middelbeers gebruikt. Voordeel hiervan zijn de grote wielen waardoor strooiers minder insporen. Deze kunnen geladen worden met kraan of loader eventueel voorzien van mestklem.


Vloeibare meststoffen
We kunnen vloeibare meststoffen toedienen met de spaakwielbemester. De meststof wordt als het ware in de bodem 'geïnjecteerd' door injectiewielen die steeds wat kunstmest afgeven. Zo komt de meststof direct op zijn plaats namelijk bij de wortels van de plant. Het gras krijgt hierdoor ook een uitgebreider wortelgestel waardoor vocht- en voedselopname verbeterd.

Andere voordelen van het injecteren van meststoffen zijn:
- Snelle werking stikstof
- Minder vervluchtiging als korrel meststoffen
- Perfecte verdeling van de meststof
- Korrelkunstmest is vaak duurder dan vloeibaar
- Het rendement van korrelkunstmest is lager dan van vloeibare kunstmest
- Bij korrelkunstmest hebben weersomstandigheden grote invloed op de werking, is sneller opneembaar ook bij droge weersomstandigheden.