Grondwerk
Voor het uitvoeren van grondwerk hebben wij diverse machines beschikbaar. Met onze loaders en kraan kunnen we vele werkzaamheden verrichten, deze zijn te voorzien van diverse hulpstukken zodat alle werkzaamheden te maken zijn. 
Werkzaamheden waarin we actief zijn:

- Uitgraven van stallen, sleufsilo's en bouwputten.
- Aanbrengen van zand, grond of granulaat.
- Nauwkeurig op hoogte brengen van bedding met levelbord.
- Aanleggen van sleuven voor leidingen
- Graven van sloten met slotenbak
- Uitmaaien van sloten
- Spitten van tuinen met kraan of spitmachine
- Werkzaamheden met sorteergrijper
- Verdichten van zand, grond of granulaat met trilstamper of trilplaat.

Alle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met behulp van eventueel dubbelafschotlaser.