Kalk en meststoffen
Op onze locatie in Vessem staan twee kalksilo's en één kunstmest silo. 


Kalk
Er kan door iedereen droge kalk geladen worden, er is kalk met magnesium en kalk zonder magnesium beschikbaar.

Men kan zelf een kalkstrooier huren op locatie Vessem en meteen laden en wegen.
U mag ook altijd met een eigen kalkstrooier komen laden.
Het is uiteraard mogelijk dat WTC de Kempen bij u kalk komt strooien. Wij beschikken over een grote kalkstrooier met strooicomputer zodat de kalk zeer nauwkeurig gestrooid kan worden, ook bij kleinere strooihoeveelheden.


Kunstmest
Uit de silo kan door iedereen kunstmest (KAS) worden geladen. Graag de geladen kunstmest wegen op onze weegbrug.


Granulaat
Physiostart
Wij bieden verschillende soorten physiostart aan, deze meststoffen zorgen voor een goede beginontwikkeling en betere wortelontwikkeling. De meststof wordt op het zaad gelegd, de dosering ligt op 20 - 40 kg per hectare.
In het loonwerk kunnen we bij de spitzaaimachine en de 8 rijige maiszaaimachine physiostart toedienen als kunstmestvervanger.
Ook in de verhuurvloot is een maiszaaimachine beschikbaar met de mogelijkheid om physiostart toe te dienen bij het zaaien. 

Physiostart P
Hierin zit 8% stikstof en 28% fosfaat wat dan resulteert in 1,6 kg stikstof en 5,6 kg fosfaat per hectare. De fosfaat in deze meststof in herwonnen fosfaat, deze mag ook op derogatiebedrijven gebruikt worden!

Physiostart NK
Een meststof met 17% stikstof en géén fosfaat.


Vloeibare meststoffen
We kunnen verschillende soorten vloeibare meststoffen leveren, deze worden geleverd als u ons vloeibare meststoffen laat toedienen met de veldspuit of spaakwielbemester.

Urean
Urean is een stikstofmeststof met 30% stikstof. Deze bladmeststof wordt met de veldspuit nauwkeurig in de juiste dosering over het gewas gespoten.

Sulfazote
Sulfazote is een meststof die zowel stikstof als zwavel bevat. Deze meststof bevat 22% stikstof en 8% zwavel. Deze wordt ook met de veldspuit nauwkeurig over het gewas gespoten. Bespuitingen worden uitgevoerd met behulp van GPS zodat er geen overlap of onderbemesting ontstaat.

Anasol
Anasol is een meststof die zowel stikstof als zwavel bevat. Deze meststof bevat 15% stikstof en 10% zwavel. Anasol wordt met de spaakwielbemester toegediend. De meststof wordt in de graszode 'geinjecteerd' zodat deze direct opgenomen kan worden. Groot voordeel van spaakwielbemesten is dat dit niet weersafhankelijk is, geen verbranding van het gewas.


Artikelen
We verkopen diverse artikelen in verschillende maten, afmetingen en hoeveelheden.
Hieronder een overzicht:

- spuitmiddelen
- gras- en maiszaden
- toevoegmiddelen
- silageinnoculanten
- meststoffen
- landbouwfolie 8 t/m 14 meter
- onderlegfolie
- muurfolie
- kalk
- drainagebenodigheden
- mestslangen