Gras
Voor het verzorgen van uw complete grasoogst hebben wij diverse machines. Veel van deze machines worden voor zowel loonwerk als verhuur gebruikt, maar er zijn een aantal machines ook alleen in loonwerk beschikbaar.


Maaien, schudden en harken
Bij het maaien van gras maken wij gebruik van Krone 9 mtr triplemaaiers. We hebben 2 triplemaaiers die in de zowel verhuur als loonwerk gebruikt worden en een triplemaaier die alleen voor loonwerk gebruikt wordt. Met de triple maaier die alleen in loonwerk gebruikt wordt kunnen we ook gras of andere gewassen gelijk op zwad leggen mocht de klant dit willen. Hierdoor hoeft er dan niet meer geharkt te worden.
Voor het schudden van gras hebben wij een groot assortiment aan schudders beschikbaar. Deze schudders varieren in werkbreedte van 10 tot 15 meter en zijn ook allemaal voor de verhuur beschikbaar.
Voor het harken van gras gebruiken we in het loonwerk een Krone hark met een werkbreedte van 14 meter. Verder is er ook op elke vestiging nog een Krone 4 rotor hark voor de verhuur en loonwerk beschikbaar.

Hakselen

Voor het hakselen van uw gras hebben wij twee Krone hakselaars. Een Krone Big X 580 en een Krone Big X 500. Door te hakselen krijg je een mooi kort product wat de conservering en uiteindelijk opnamen van gras bij de koeien zal bevorderen. 

Tijdens het hakselen kan er eventueel toevoeging van innoculant 1188 of 11GFT worden bijgevoegd. Onder de 50% droge stof adviseren wij zowiezo een kuiltoevoegmiddel om het conserveringsproces te versnellen en de pH zo vlug mogelijk omlaag te krijgen. Zo worden suikers benut en wordt eiwit behouden!


Oprapen
Voor het oprapen van uw gras met snijwagens hebben wij twee Krone dubbeldoelwagens. Door middel van de invoerrotor met daarachter messen wordt het gras kort gesneden. Deze wagens zijn voorzien van verdeelwalsen om makkelijk in laagjes over de kuil te kunnen lossen. 

Ook bij het oprapen met snijwagens is er de mogelijkheid om kuiltoevoegmiddelen toe te voegen!

Pakken persen

Wij kunnen ronde, en vierkante pakken voor u persen. De ronde pakken hebben een vaste maat. De vierkante pakken kunnen we variëren van hooipakjes tot 2,5 meter lange stro pakken. Wij hebben in ons assortiment 4 persen hiervoor beschikbaar en 2 wikkelaars. Bent u benieuwd wat onze prijzen zijn en of we ook voor u de juiste maat kunnen persen horen we dat graag.


 Mais

 Voor het hakselen van de mais hebben wij twee Krone hakselaars. Een krone Big X 580 met 10 rijige maisbek en een krone Big X   500 met 8 rijige maisbek. Voor het transport van de gehakselde mais hebben we diverse silagewagens tot onze beschikking. Ook bij   het hakselen van mais kunnen wij pioneer toevoegmiddelen toevoegen. Voor het vastrijden van de kuil beschikken wij over twee   loaders en eventueel een trekker met maisschuif om zo genoeg capaciteit op de kuil te hebben zodat een goede conservering   gegarandeerd wordt.

 Naast het hakselen van snijmais kunnen wij met onze krone Big X 500 ook MKS maken. Hierdoor is het mogelijk om van uw eigen       mais een krachtvoer achtig product te maken, waardoor meer voer van eigen land mogelijk is.