Certificering
Werktuigencoöperatie de Kempen wil haar werkzaamheden graag veilig en met een goede kwaliteit uitvoeren. Kwaliteit en veiligheid zijn binnen onze organisatie belangrijke begrippen. 

Daarom beschikt WTC de Kempen over het VKL** en VCA* certificaat.
Deze certificaten kunt u hieronder inzien.VKL certificaat downloaden
Voedsel Kwaliteit Loonwerk is een norm op het gebied van voedselveiligheid in het agrarisch loonwerk in alle gewassen. VKL dekt alle eisen uit de voedselveiligheidscertificaten. (inclusief EurepGap).VCA certificaat downloaden

Met een VCA certificaat is aangetoond dat men voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.