Regelement

Reglement bij reserveren machine en bespreken loonwerk

Iedereen dient op de hoogte te zijn van dit reglement!!!!!

 • Machines altijd vooraf reserveren. Loonwerk tijdig bespreken.
 • De machines en loonwerk worden op volgorde van bespreken gereserveerd!
 • Reserveren van machines en bespreken van loonwerk van ma. t/m za. tussen 8.00 en 17.00 uur
  • Voor verhuur Vessem en Middelbeers
   Tel: 0497-591651 (bij geen gehoor 06-5439 8214)
  • Voor verhuur Eersel
   Tel: 06-5427 2647
  • Voor verhuur Esbeek
   Tel: 06-4602 6794
  • Voor loonwerk bij Dirk Roest
   Tel: 0497-591651 (bij geen gehoor 06-5420 2172)
 • Machines maximaal voor 2 dagen reserveren.
 • Wanneer langer dan 2 dagen aaneengesloten gereserveerd wordt, wordt min 8 uur per dag in rekening gebracht (uitgezonderd de dag van retour). *
 • Machines die voor een voormiddag gereserveerd zijn dienen om 12.30 uur retour te zijn. *
 • Machines die voor een hele dag gereserveerd zijn dienen dezelfde dag retour te zijn. *
  Breng machines altijd zo snel mogelijk retour!! Niet pas de volgende ochtend.
 • Klein materieel (sloophamers, motorzagen, trilplaten etc.) halen en brengen van ma. t/m za. Van 8.00 tot 17.00 uur. Dus niet na 17.00 uur terugbrengen.
 • Wanneer machines van boer naar boer gaan altijd de gewerkte eenheden doorgeven.
  Telefonisch of via de website. U dient de machine ook dan goed te reinigen, zo niet dan worden reinigingskosten in rekening gebracht.
 • De gewerkte eenheden inboeken per computer, dit verminderd de kans op fouten en bespaart ons veel arbeid.
 • Vul na gebruik de juiste eenheden in van het gebruikte werktuig. (uren, ha, aantal dieren, aantal km, dagen etc.) Let op! 15 min. =0,25 uur, 30 min. = 0,5 uur en 45 min. = 0,75 uur.
 • Grondbewerkingen van percelen noteren per ha. Bewerken van perceelsranden noteren per uur.
 • Als men ploegt met vorenpakker moet men de vorenpakker voor de gehele geploegde oppervlakte noteren en het bijwerken van de kopakker met een combinatie noteren per uur.
 • Oppervlaktes die genoteerd moeten worden bij zaaimachines zijn die de ha teller aangeeft.
 • Harken reserveren op de dag van maaien, wijzigen is natuurlijk mogelijk.
 • Reserveren van machines betekent ook op afgesproken tijd halen en terugbrengen van machines.
  Niet tijdig terugbrengen bezorgd grote irritatie bij volgende gebruiker.
 • Zorg dat u telefonisch bereikbaar bent als u iets besproken heeft. (voicemail uitzetten of afluisteren!!)
 • Bij alle reserveringen en besprekingen van loonwerk is beslissing van beheerder bindend.
 • Onenigheden worden gemeld aan het bestuur. Bestuur kan weigering doorvoeren.
 • Bij niet tijdig annuleren kunnen toch kosten in rekening worden gebracht.
 • De poorten zijn van:
  1 november tot 1 maart geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur
  1 maart tot 1 november geopend van 6:00 uur tot 21.00 uur
  Op alle locaties kan de poort geopend worden d.m.v. uw mobiele telefoon. Mits uw nummer niet anoniem is en bij ons bekend is.                             Eersel: 06-4173 4300, Middelbeers: 06-2314 3652, Vessem: 06-3830 0526 of 06-3830 1595.


Toelichting tarieven:

 • Voor iedere reservering geldt een basistarief (starttarief), vervolgens geldt tarief 1, 2 of 3.
 • Bij die tarieven waar een dag, week of maand staat vermeld, dient te worden gerekend zolang de machine weg is van de locatie *. Ook bij transportwagens tijdens seizoenen.
 • Tarieven trilplaat, motorzagen etc. zijn inclusief brandstof.
 • Tarieven zijn excl. 21% BTW voor verhuur en 21% BTW voor agrarisch loonwerk.
 • Indien een machtiging is afgegeven voor automatische incasso ontvangt u 1% korting direct op de factuur voor zowel verhuur als loonwerk.
 • Voor aanvullende info kunt u terecht bij de beheerder.
* Tenzij anders overeengekomen.

Reglement bij gebruik machines.

Iedereen dient op de hoogte te zijn van dit reglement!!!

 • Bij meesturende tandems (beladen en boven 25 km/uur en op smalle bolle wegen) as vast zetten.
 • Bij overpompen met gierton deze altijd achter leeglaten. Ook injecteurs moeten leeg zijn.
 • Giertonslangen na gebruik op zijn plaats terugleggen.
 • Zuigslangen voor gierton dient men zelf aan te schaffen i.v.m. besmettingsgevaar. Deze kunnen door ons worden geleverd.
 • Na gebruik werktuigen altijd goed reinigen. Bij niet goed reinigen worden kosten in rekening gebracht. Stelregel is "Als volgende gebruiker vindt dat de betreffende machine niet voldoende gereinigd is dan wordt hij schoongemaakt op kosten van de voorganger".
 • Grof vuil (b.v. grasresten, resten stalmest, stenen e.d.) thuis of op perceel laten. Bij grove nalatigheid op spuitplaats kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 • Storingen en/of mankementen aan machines altijd direct aan beheerder melden. Niet melden betekent grote irritatie bij volgende gebruiker.
 • Altijd alle slangen, aftakassen en lichtkabels aansluiten. Elektronische bedieningskasten in cabine hangen.
 • Bij elektrisch bediende machines is een 3-polig stopcontact vereist op de trekker. Om de bedieningskasten van de machines op te hangen dient men een steun in de trekker te hebben.
 • Bij gebruik veegmachines, injecteurs en tonnen met microturbo is een vrije retour verplicht.
 • Bij gebruik frezen de freesas altijd schoon maken. Anders reinigingskosten.
 • Bij schade aan machines door nalatigheid of eigen fouten wordt € 500,- aan eigen risico in rekening gebracht. Ook bij tandarm van hark.
 • Bij schade aan aftakassen wordt € 107,- per buis of beschermkap in rekening gebracht.
 • Bij schade aan zaaipijpen van zaaimachines wordt per zaaipijp die krom is € 53,50,- in rekening gebracht.
 • Bij gebruik van mestpompen altijd water aansluiten i.v.m. drooglopen pomp. Bij schade door gebrek aan water worden volledige reparatiekosten in rekening gebracht.
 • Bij alle gebruik van machines is beslissing van beheerder bindend. Bestuur kan weigering doorvoeren.
 • Wanneer wij in loonwerk werkzaamheden verrichten dienen rond de putten en hydranten duidelijke markeringen van minimaal 1 mtr. hoog te zijn aangebracht aan die zijde van het te bewerken perceel. Indien dit niet het geval was wordt bij schade uw schade niet vergoed en onze schade in rekening gebracht.

Standplaats machines

Alle machines zijn gekenmerkt met een nummerplaatje. Aan de kleur van het plaatje kunt u zien wat de standplaats van de machine is.

Wit        = Eersel
Groen    = Esbeek
Blauw    = Middelbeers
Geel       = Vessem

 • DE WERKTUIGENCOÖPERATIE KAN NOOIT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR GEVOLGSCHADE IN WELKE VORM DAN OOK!!!
 • U DIENT ALTIJD DE JUISTE AANTALLEN OP TE GEVEN, CONTROLE IS DOOR ONS OP ELKE WIJZE GEOORLOOFD.        
 • Op sommige machines zitten of komen urentellers.

Zie ook onze algemene voorwaarden.