Graan


Ook voor werkzaamheden in de graangewassen kunt u bij ons terecht.

Graan dorsen


Voor het dorsen van graan hebben wij een New Holland combine beschikbaar. Ook voor het transport van graan hebben wij graankippers of aanhangers met dolly beschikbaar. GPS hakselen


Voor het hakselen van GPS (GehelePlantSilage) hebben wij een speciale bek aan de hakselaar. Deze maait de plant onderaan af en hakselt de gehele plant. De GPS wordt rechtstreeks op silagewagens geladen en kan daarna ingekuild worden.