Bemesting


Werktuigencoöperatie de Kempen heeft een breed aanbod aan werkzaamheden op het gebied van gras- en bouwlandbemesting. Er zijn diverse mogelijkheden met zowel het toedienen van drijfmest als kunstmest. Werktuigencoöperatie de Kempen is uw betrouwbare partner op het complete gebied van bemesting. 


Drijfmest

Voor het uitrijden van drijfmest hebben wij verschillende mogelijkheden.

- 14 m3 Veenhuis tank, enkelas hondegang tank met zodenbemester, zowel tractor als tank zijn voorzien van
bandendrukwisselsysteem om de banden af te laten en zo de bodem minimaal te belasten.

- 32 m3 Veenhuis tank, drieasser met 6 m bouwlandbemester, zowel tractor als tank zijn voorzien van bandendrukwisselsysteem om de banden af te laten en zo de bodem minimaal te belasten. Deze combinatie is voorzien van weging en bemonstering. 

- Sleepslangsysteem voor zowel gras- als bouwland, door middel van een pomp wordt de mest vanuit de put door een slang naar de bemester gepompt. Dit heeft vele voordelen.

Doordat het moerasvoertuig waar de bemester aanhangt constant met een lege mesttank over het land rijdt is de bodembelasting minimaal, dit wordt nog ondersteund door te rijden met slappe banden om de bodem zo veel mogelijk te ontzien. Er ontstaan aanzienlijk minder rijsporen doordat er geen transportbewegingen zijn naar de put. De bodemstructuur wordt dus gespaard wat terug te zien is in hogere gewasopbrengsten.
We richten ons steeds meer op precisiebemesting. Het moerasvoertuig is uitgevoerd met een NIRS-sensor, gehaltes in de mest worden dus constant gemeten. Zo kunnen we ook vloeibare meststoffen toevoegen tijdens het sleepslangen zodat alles in één werkgang uitgevoerd kan worden.

- Mogelijkheid voor tussenopslag met mestcontainer van 45 kuub.

- Mogelijkheden voor het aanvoeren van drijfmest met 32 kuub drieasser voorzien van weging en bemonstering. Ook kan er worden aangevoerd met 30 kuub transporttank. Vaste mest

Voor het uitrijden van vaste mest hebben wij diverse breedstrooiers beschikbaar. Laatste jaar is er geïnvesteerd in twee breedstrooiers met grote banden, deze rollen makkelijker wat ten goede komt aan de bodem.

Deze kunnen geladen worden met kraan of loader eventueel voorzien van mestklem.

 

Vloeibare meststoffen

We kunnen vloeibare meststoffen toedienen met zowel veldspuit als spaakwielbemester.

Onze Agrifac 33 meter brede veldspuit is voorzien van brede banden en rijdt in hondegang. Er zijn speciale kunstmestdoppen gemonteerd die zorgen voor grove druppels zodat de meststof van het blad af loopt en op de bodem terecht komt.

We kunnen de vloeibare meststof ook in de bodem brengen door middel van spaakwielbemesting. De meststof wordt als het ware in de bodem 'geïnjecteerd' door injectiewielen die steeds wat kunstmest afgeven. Zo komt de meststof direct op zijn plaats namelijk bij de wortels van de plant. Het gras krijgt hierdoor ook een uitgebreider wortelgestel waardoor vocht- en voedselopname verbeterd en het gras minder snel uitdroogd.

Beide machines zijn voorzien van GPS, overlap wordt daardoor voorkomen doordat er sectieafsluiting mogelijk is. Er zitten afgiftecomputers op de machines zodat de dosering zeer nauwkeurig kan worden afgesteld.

Er kunnen diverse mineralen worden toegevoegd zoals sporenmix, Selenium en Cobalt!


Spaakwielbemesten kent vele voordelen:

- Snelle werking, stikstof is direct beschikbaar
- Concurrerende prijs
- Geen vervluchtiging
- Goede verdeling van de meststof
- Beperkt onkruiddruk
- Betere uitstoeling van het gras
- Beluchting van de grasmat
- Exacte dosering per ha
- Vrij van spuitwater


Voordelen vloeibaar vs korrel

- Korrelkunstmest is vaak duurder dan vloeibaar.
- Het rendement van korrelkunstmest is ongeveer 60%, vloeibare kunstmest heeft een rendement van 95-100%.
- Bij korrelkunstmest hebben weersomstandigheden grote invloed op de werking, vloeibare kunstmest is direct opneembaar door de wortel, ook bij droge weersomstandigheden.
- Zeer hoge doseringsnauwkeurigheid, denk bijvoorbeeld aan de perceelsranden, overal wordt evenveel bemest.
- Betere kwaliteit voer wat ten goede komt aan de gezondheid van het vee dus kortere tussenkalftijd en lagere dierenartskosten.
- Meer structuur in het gras hierdoor hogere voeropname.


Kali bemesting


Het is mogelijk door middel van spaakwielinjectie kali uit te rijden, er wordt dan NAK uitgereden, hierin zit natrium en kali.


Engerlingen/emelten

Met de spaakwielbemester kunnen ook emelten/engerlingen bestreden worden, chemische middelen zijn hiervoor niet meer toegelaten. Momenteel is de enige manier een biologische bestrijding met Pireco Gras, een knoflookextract. Er komt een knoflooksmaak aan de wortels van het gras waardoor deze niet meer aangevreten worden door de larven. Ook bevat dit product stoffen die de vitaliteit van het gras ten goede komen waardoor het de kans krijgt om te herstellen.

Wilt u meer informatie, neem contact op met Twan van Rijsewijk 06-54398214