De oogst is in volle gang!
Dus is het tijd om daarna uw percelen weer op orde te maken voor het volgend teeltseizoen.

Bekalken
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is bekalken, zorg dat de PH van uw grond weer op orde wordt gebracht. Dus direct na de oogst een bekalking uitvoeren.
Kijk op uw bodemanalyse hoeveel er bekalkt moet worden.
Voor maispercelen geldt dat er ongeveer 1 ton kalk per jaar nodig is als onderhoudsbekalking, de kalk kan dan meteen worden ingewerkt door het zaaien van het vanggewas na mais.

Onkruidbestrijding
Door de droogte heeft de grasmat veel schade geleden waardoor open plekken zijn ontstaan, onkruid en/of slechte grassen zien hier hun kans om te groeien.
Door het mooie najaar zijn de weersomstandigheden uitermate geschikt om nu een bespuiting te laten uitvoeren tegen ongewenste onkruiden.

Doorzaaien
Mochten uw graspercelen veel geleden hebben en overweegt u om nog door te zaaien, dit kunt u met onze vredo doorzaaimachine of Joskin scariflex met zaaibak.
Zo kunt u uw graspercelen voorzien van nieuwe goede grassen en geeft u uw percelen een frisse start voor het voorjaar.
De machines om door te zaaien zijn zowel in verhuur als loonwerk beschikbaar.

Beluchten
Heeft u percelen grasland die verdicht zijn?
Maak gebruik van onze graslandbeluchter!
Deze breekt de verdichte laag onder de graszode en rolt deze daarna weer aan, zo brengt u zuurstof in de grond en breekt u storende lagen wat ten goede komt aan de grasgroei.

Groenbemester zaaien
Voor het zaaien van groenbemesters na de mais hebben wij een breed assortiment aan smaragd met zaaibak klaarstaan voor zowel de verhuur als loonwerk.
Mocht u percelen hebben die moeilijk met de smaragd te bewerken zijn hebben wij ook een frees met zaaimachine beschikbaar.

Hebt u interesse of wilt u advies, neem contact met ons op!


 

<< TERUG