VKL certificatie

Werktuigencoöperatie "De Kempen U.A." is sinds maandag 1 maart 2005 VKL** (Voedsel Kwaliteit Loonwerk) gecertificeerd.

Wat is VKL?
De norm VoedselKwaliteit Loonwerk is een norm op het gebied van voedselveiligheid in het agrarisch loonwerk in alle gewassen. VKL dekt voor agrarisch loonwerk alle eisen uit de voedselveiligheidscertificaten akkerbouw af en ook de voedselveiligheidseisen uit EurepGap.

Waarom VKL?
De norm VoedselKwaliteit Loonwerk heeft als primair doel de voedselkwaliteit te waarborgen door te voorkomen dat activiteiten die loonbedrijven uitvoeren, schade kunnen toebrengen.

Klanten van loonwerkers (telers) die inmiddels al beschikken over één of meer voedselveiligheidscertificaten (per gewas en/of EurepGap) moeten kunnen aantonen dat de door hen ingeschakelde loonwerker voldoet aan dezelfde eisen. Dit kan het meest praktisch door te kiezen voor VKL-certificatie vòòr 1-1-2005.

Om te voorkomen dat een loonbedrijf telkens controle krijgt van de certificatie-instellingen van zijn klanten dient het loonbedrijf zich aan te melden bij de Stichting Pro aCt. De bij de Stichting Pro aCt aangemelde, en op de website vermelde loonbedrijven krijgen slechts één audit (controle) in het kader van VKL-certificatie per jaar.

VKL certificaat
Download of bekijk ons VKL certificaat 2017.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u ons bellen of de website Voedsel Kwaliteit Loonwerk bezoeken.


Werktuigencoöperatie de Kempen U.A. | 't Ven 30 | 5091 BP Middelbeers | 0497-591651 | route | contact