Aanmelden nieuwe klant

Na het aanmelden maken we een klantnummer voor u aan. Een tarievenlijst en machtigingskaart wordt u per post toegezonden.
Voordelen automatische incasso: U ontvangt 1% korting direct op de factuur voor zowel verhuur als loonwerk.
Voor verdere toelichting op tarieven, zie onze tarievenlijst.

Voorletters:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Telefoon (2):
Mobiel:
Mobiel (2):
Fax:
E-mailadres:
Automatische incasso:
(IBAN) Rekeningnummer:
Facebook:
Twitter:
LinkedIn:
Soort bedrijf:
Opmerkingen:
 

Werktuigencoöperatie de Kempen U.A. | 't Ven 30 | 5091 BP Middelbeers | 0497-591651 | route | contact